Serkan Taranoğlu
Yükleniyor...
Neo Jakobenler

Neo Jakobenler

2+2 her zaman 4 etmiyor..

2+2 her zaman 4 etmiyor..

Halka rağmen yapılan hiç bir organizasyonun başarılı olma şansı yoktur.

Kimse halkı hafife almasın,küçük görmesin. Bedeli ağır olur. Tarih bu hatayı

yapanların hazin örnekleri ile doludur.

Bazı entelektüel ve elitist geçinenlerin ve bir takım siyasilerinde en büyük

hatası halkı yeterince anlayamamaları,hislerine tercüman olamamalarıdır.

Yönetim sanatının tahsille doğru orantısı yoktur.

Yine bazı entelektüel ve elitist geçinenlerin en büyük hataları ve ayrışma

noktamız burdan gelmektedir.

Amerika’da okumakla,2 veya 3 yabancı dil bilmekle,bilmem şu kadar kitap

okumak ve yazmakla,derin entelektüel birikimle her şey olmuyor maalesef…

JAKOBENLER

Jakobenler..

Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkmışlar.

Zor ve şiddetle fikirlerini halka kabul etmeyi amaçlayan bir akımdır.

Jakobenlere göre halk cahildir ve bilgisizdir.

Jakoben geçinenler ise toplumun üst sınıfıdır sözüm ona, toplumsal gelişimi
ve değişimi sadece bu sınıf yapabilir. Halk ise cahil ve bilgisiz olduğu için
jakobenlerin yapmak istediklerini anlayamaz ve kavrayamaz. hatta halk bu
reformların önünde engeldir.

O zaman zorla ve şiddetle bu fikirler kabul ettirilmelidir.

işte bu görüşü benimseyen jakobenler Fransız İhtilali’nden sonra Fransa’da bu
baskı ve zorbalıkla görüşlerini kabul ettirmeye çalışmışlardır,ve yüzlerce
kişinin idamına sebep olmuşlardır.

Ve hazin sonları da giyotinle olmuştur.

NEO JAKOBENLER

Fransız İhtilali’nin üzerinden yüzlerce yıl geçti.

Bu süreçte dünya değişti ve gelişti.

Jakobenler’de günün şartlarına göre gelişim ve değişim gösterdi.

Ben bunlara NEO JAKOBENLER diyorum.

Sonuçta jakobenizm bir ideoloji değildir.

Jakobenizm bir yöntemdir..

Neo jakobenler artık şiddet kullanmıyorlar.

İnsan idam etmiyorlar.

Ama bütün jakobenlerin ortak özelliği halkı cahil ve bilgisiz görmeleridir.

Bugün neo jakobenlere gerek entelektüel kesimde gerek medya’da gerekse
siyasette rastlamak mümkündür.

Onlar çok bilirler.

Onlar her şeyi bilirler.

onlar kendilerini toplumun ve halkın üzerinde görürler.

yukardan bakarlar.

tepeden inme yönetimi ele geçireceklerini zannederler.

neo jakobenlere göre çağdaşlar ve gericiler var.

neo jakobenlere göre türbanlılar ve türbansızlar var.

neo jaobenlere göre laik ve anti laikler var.

neo jakobenlere göre yüksek tahsilliler ve alaylılar var.

SONUÇ

Halka ve halkın sağduyusuna her zaman inanmak gerekir.

halkı ve isteklerini iyi tahlil etmek lazım.

iyi okumak lazım.

pembe sırça köşklerde ahkam keserek,çok bilmişlik yaparak hiçbir

varılamadığının tarih sahnesinde bir çok örnekleri vardır.

halka sesine kulak verenlerin kazandığını ve başarılı olduğunu unutmamanız

dileğiyle.

Saygılarımla…      

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.